مخفیگاه سرکرده جنایتکار داعش +تصاویر

نیروهای امنیتی عراق به کمک “ایمن عبدالقادر الدلیمی” موفق شدند مخفیگاه سرکرده جنایتکار داعش را که سال‌ها در آن اقامت داشته کشف کنند.

آخرین اخبار