معاون جهاد کشاورزی اصفهان خبر داد

سرمایه‌گذاری ۴۸۰ میلیارد ریالی بخش خصوصی در عرصه کشاورزی اصفهان

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه در ۳ ماه اخیر در ۴۸۰ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی در بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری شده است، گفت: بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها در دام و طیور، زیربنائی و تولیدات گیاهی بود.

آخرین اخبار