گزارش اصفهان شرق:

نوروزی که گذشت در نگاه مسئولین و شهروندان جرقویه علیا

با پایان یافتن تعطیلات نوروزی به سراغ مسئولین منطقه و مردم رفتیم و در مورد استقبال مسافران نوروزی از منطقه اطلاعاتی کسب کردیم.

آخرین اخبار