در منطقه جرقويه عليا

كلاس هاي تجميعی درس آمادگي دفاعي همزمان با سراسر كشور برگزار شد

فرمانده حوزه مقاومت شهید باهنر جرقویه علیا گفت: هدف از درس آمادگي دفاعي تعامل دانش آموزان با فرهنگ دفاع مقدس مي باشد.

آخرین اخبار