وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

دستور وزیر ارتباطات برای بررسی مبلغ اضافی در قبض های همراه اول

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به اعتراض مردمی درباره اخذ مبلغ جدیدی با عنوان «خدمات محتوا» در قبض های تلفن همراه واکنش نشان داد و دستور رسیدگی صادر کرد.

آخرین اخبار