حسن تو دائم بدین قرار نماند...

تأملی در «موقعیت های اجتماعی»؛ به بهانه یک کامنت و یک مصاحبه جنجالی

زمانی که یکی از خبرنگاران مشهور جملات بالا را در صفحه شخصی فیس بوکش نوشت شاید کسی فکرش را نمی کرد که این اقدام تنها به فاصله چند ساعت موج بزرگ اعتراضی شکل دهد که به موجب آن نعیمه اشراقی به سرعت و بالاجبار صفحه فیس بوکش را مسدود کند…

آخرین اخبار