برداشت نامبارک از ماه مبارک رمضان!

یکی از اوصاف ماه رمضان که در برخی از روایات و ادعیه بدان تصریح و به گونه‌ای برای این ماه علم شده است؛ صفت مبارک می‌باشد و این نوشتار بر آن است تا اندکی معنای این صفت را تبیین کند.

آخرین اخبار