صعود ورزشکار معلول از برج‌میلاد با یک دست!

محمد گمار مددجوی آسایشگاه خیریه از ناحیه دو پا و یک دست۱۸۶۶ پله برج میلاد را در کمتر از ۴۰ دقیقه بالا رفت.

آخرین اخبار