صرف فعل خواستن در نمایشگاه شکوه مجاهدت اصفهان

نمایشگاه شکوه مجاهدت اصفهان امسال و همزمان با هفته بسیج با هدف ارائه دستاوردهای بسیجیان نصف جهان فعالیت کرده و مردم اصفهان را با دستاوردهای این قشر تلاشگر، آشنا می‌کند.

آخرین اخبار