مردم اصفهان در مصرف آب صرفه جویی کنند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان خواستار صرفه جویی مردم اصفهان در مصرف آب شد و گفت: سالانه 400 میلیون متر مکعب آب در استان برای شرب مصرف می شود.

آخرین اخبار