مدیرکل بهزیستی اصفهان:

طرح مدیریت سبز در اداره‌کل بهزیستی اصفهان استقرار یافت

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: برای نخستین بار در ‌اصفهان طرح مدیریت سبز در اداره‌کل بهزیستی استان استقرار یافت.

مدیرعامل آبفای اصفهان:

۶۰ دشت کشور در شرایط بحرانی آب قرار دارد

مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان گفت: ۶۰ دشت کشور در شرایط بحرانی آب قرار دارند و بحران آب در کشور به میزان قابل توجهی وجود دارد.

  • صفحه 2 از 2
  • 1
  • 2

آخرین اخبار