عضو کمیسیون صنایع مجلس

یارانه براساس میزان مصرف انرژی‏، پیشنهاد مجلس به دولت در بودجه ۹۴ است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ‌گفت: پیشنهاد امسال مجلس برای اینکه بر مصرف انرژی، یارانه داده شود، ارائه مشوق‌هایی در زمینه میزان مصرف و اختصاص یارانه به افراد کم‌مصرف بود.

آخرین اخبار