چرا پنیر را با گردو می خوریم؟

خوردن پنیر می‌تواند باعث تحریک و تشدید برخی بیماری‌ها مانند صرع و سردرد شود.

آخرین اخبار