مدیر کل اداره ثبت احوال استان اصفهان در شهر ورزنه؛

بیش از سه هزار و 500 کارت هوشمند ملی در ورزنه ثبت شده است

مدیر کل اداره ثبت احوال استان اصفهان در شهر ورزنه، گفت: سال 96 بیش از سه هزار و 500 درخواست در شهر ورزنه به ثبت رسیده است که در بیشتر موارد کارت آن ها صادر شده است.

آخرین اخبار