مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان:

مردم تا پایان سال برای تعویض کارت ملی خود فرصت دارند/ برای تعویض شناسنامه‌ها عجله‌ای نداریم

مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان گفت: انتظار این است که مردم در چند ماه باقی مانده برای ثبت نام کارت ملی هوشمند، حتماً مراجعه کنند چرا که در غیر این صورت با حجم بالای مراجعه کننده مواجه خواهیم شد.

آخرین اخبار