آیت الله ناصری:

افراد با توجه به سطح ایمان، تقوا و طهارت خود از قرآن استفاده می‌کنند

استاد حوزه با تاکید براینکه ماه مضان، بهار قرآن است، تصریح کرد: قرآن باعظمت است و هر چه بخواهی، در آن وجود دارد و همه افراد با توجه به سطح ایمان، تقوا و طهارت خود از قرآن استفاده می‌کنند ولی سطح عالی فهم قرآن مخصوص اهل‌بیت است.

آخرین اخبار