سردار همت در بازدید از شرکت قارچ یکتای سپاهان

کار تولیدی صدقه ای جاریه در راستای خدمت رسانی به مردم است

سردار همت با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: برای کشور مایه افتخار است که کار تولیدی انجام گیرد و افراد سرمایه های خود را در جهت پیشرفت کشور وارد چرخه ی تولید کنند.

آخرین اخبار