حوزه علمیه اصفهان کارگاه داستان نویسی برگزار می‌کند

انجمن نویسندگان طلاب با همکاری حوزه علمیه صدر بازار ، اولین دوره آموزشی داستان نویسی را برگزار می کند.

آخرین اخبار