استاندار اصفهان:

آهنگ صدای آب، ماه آینده کم می‌شود/رهاسازی 20 درصدی آب به زاینده‌رود

استاندار اصفهان گفت: 80 درصد رهاسازی آب در ماه آینده کاهش پیدا می‌کند و آهنگ صدای آب در زاینده‌رود ماه آینده کم می‌شود.

آخرین اخبار