آب‌شدن یخ صنایع دستی/صدای کسی در نمی‌آید

مدیرکل اسبق صادرات معاونت صنایع دستی کشور گفت: متأسفانه آب‌شدن یخ صنایع دستی در تابستان گرم مدرنیسم را شاهدیم اما صدای کسی درنمی‌آید.

آخرین اخبار