کلباسی:

رسانه‌ها نیت واقفان را ساماندهی کنند

مدیرکل صداوسیمای مرکز استان گفت: رسانه‌ها در جهت دهی به افکار عمومی نقش بسزایی دارند و در این راستا باید نسبت به ساماندهی نیت واقفان نسبت به نیازهای روز جامعه برنامه‌ریزی خوبی را داشته باشند.

آخرین اخبار