دلایل رواج قرآن به خط عثمان‌طه

در بزرگداشت میرزا «احمد نجفی‌زنجانی» خوشنویسی که ۵ بار قرآن را کتابت کرده است، به دلایل اقبال جامعه قرآنی برای استفاده از قرآن به خط «عثمان‌طه» و ضرورت گسترش رسم‌الخط ایرانی جهت رفع مشکل غلط‌خوانی قرآن مطالبی بیان شد.

آخرین اخبار