صحن زیرین حرم حضرت عباس(ع) + فیلم

از جمله طرح‌های توسعه حرم حضرت عباس(ع) احداث یک طبقه در زیر فضای فعلی است که بخشی از آن تیر ماه سال گذشته افتتاح شد.

آخرین اخبار