رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

اجازه بازدید از مراکز نظامی را به آمریکا نمی‌دهیم

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اجازه بازدید از مراکز نظامی را به آمریکا نمی‌دهیم.

آخرین اخبار