اربعین؛ سراسر گیتی مجذوب صحرای نینوا

در اربعین، امام حسین علیه السلام برای خود و یارانش روضه به پا می دارد؛ که خلق عالم را این گونه جذب کربلای معلا، و خیل مشتاقان را از سراسر گیتی مجذوب صحرای نینوا می نماید.

آخرین اخبار