برشی از خاطرات آیت الله سیدعلی خامنه ای

من دیپلمات نیستم؛ اما دیپلماسی را خوب می دانم

از رئیس جمهور ایران دعوت کردند تا در مهمانی شام رسمی رئیس جمهور زیمبابوه حاضر شود. وقتی آقا متوجه شد که در سر میز شام مشروبات الکلی وجود دارد پیغام داد که ما در این مهمانی شرکت نمی کنیم مگر این که مشروبات جمع شود…

آخرین اخبار