تصاویری از حضوری مقتدرانه:

صبحگاه مشترك نيروهاي نظامي در كلانتري 44 هرند

صبحگاه مشترك نيروهاي نظامي در كلانتري 44 هرند با حضور سرهنگ ياردوستي برگزار شد.

آخرین اخبار