کارشناس اداره پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان:

اصفهان در بهترین شرایط آب و هوایی برای مسافرت گردشگران است

سیدان با اشاره به داشتن آسمانی صاف و آفتابی در بیشتر نقاط استان اصفهان گفت: جوی کاملاً تابستانه را برای چند روز آینده شهر و استان اصفهان پیش‌بینی می‌کنیم.

آخرین اخبار