امام جمعه شهر نیک آباد:

مسئولان به وضعیت مسکن و ازدواج جوانان اهمیت جدی دهند

حجت الاسلام صانعی گفت: مسئولان به وضعیت مسکن و ازدواج جوانان اهمیت جدی دهند.

امام جمعه شهر نیک آباد:

بهترین مکان برای انسجام و همدلی، نماز جمعه است

حجت الاسلام صانعی گفت: بهترین مکان و محور برای انسجام و همدلی، نماز جمعه است. نماز جمعه کانون وحدت است.

امام جمعه شهر نیک آباد:

پیام ملّت در انتخابات نفی دخالت بیگانگان بود

حجت الاسلام صانعی گفت: پیام ملّت در انتخابات در واقع نفی دخالت بیگانگان بود و پیروز حقیقی مردم بودن

ابتکار به دیدار صانعی رفت

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست امروز با حضور در دفتر شیخ یوسف صانعی با وی دیدار کرد.

آمریکا از تو گذشتیم تو هم ما را ببخش

یک روحانی آلت دست فتنه‌گران می‌گوید ایران و آمریکا از هم بگذرند.

آخرین اخبار