امام جمعه اصفهان:

روحانیون به‌دنبال پاسخ‌های ساده و علمی برای شبهات مردم باشند

امام جمعه اصفهان گفت: روحانیون باید به دنبال پاسخ‌های ساده و علمی برای شبهات مردم باشند.

آخرین اخبار