زبان فارسی از نگاه رهبر انقلاب :

چون شیرین، شیرین و چون گوهر ؛زبان پارسی ست

من خیلی نگران زبان فارسی‌ام؛ خیلی نگرانم سالها پیش ما در این زمینه کار کردیم، اقدام کردیم، جمع کردیم کسانی را دور هم بنشینند من می بینم کار درستی در این زمینه انجام نمی گیرد و تهاجم به زبان زیاد است.

آخرین اخبار