گزارش عملکرد شورای شهر حسن آباد

وعده هایی که در راستای تحقق شعار دوره چهارم شورای شهر جرقویه مطرح شد

یکی از شعار های اعضای شورای اسلامی دوره چهارم گزارش عملکرد شهرداری و اعضای شورای اسلامی و اطلاع رسانی به شهروندان بوده است که توسط رییس شورای شهر عملی شد.

آخرین اخبار