دبیر اجرایی خانه کشاورز استان اصفهان

درخواست مجدد از وزیر جهاد کشاورزی جهت حضور در شرق اصفهان

دبیر اجرایی خانه کشاورز استان اصفهان گفت: از وزیر جهاد کشاورزی خواهشمندم تا در حضور مجدد شما در استان از این منطقه بازدید نمایید و از نزدیک با مشکلات کشاورزان شرق آشنایی بیشتر داشته باشید.

آخرین اخبار