مسابقه مچ اندازي درسالن ورزشي تختي شهر ورزنه

مسابقه مچ اندازي در دو رده سني نوجوانان و بزرگسالان با همكاري هيئت بدنسازي بخش بن رود در سالن ورزشي تختي شهر ورزنه برگزار گرديد .

آخرین اخبار