کشاورزی محور توسعه؛

توسعه صادرات محصولات کشاورزی، راه فرار از بن بست اقتصاد نفتی

صادرات کالاهای کشاورزی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های صادرات کالاهای غیرنفتی، در پایداری اقتصاد کشور تاثیر بسزایی دارند.

آخرین اخبار