هندوانه با اقتصاد ایران چه می‌کند؟

یک کارشناس اقتصاد کشاورزی بیان کرد: ما با صادرات هندوانه در واقع آب کشور خود را بدون در نظر گرفتن قیمت واقعی آن صادر می کنیم.

آخرین اخبار