گزارش های متفاوت از رسانه های غربی/سرگردانی نفت ایران در اروپا

همزمان با افزایش تولید و صادرات نفت ایران، رویترز و بلومبرگ گزارش های متفاوتی را در باره صادرات نفت ایران به اروپا منتشر کرده اند.

آخرین اخبار