سخنگوی دولت:

حاضر به وارسی حساب مردم برای حذف یارانه نیستیم/ مگر امکان دارد که مشخص نباشد پول کجا مصرف شده است

سخنگوی دولت گفت:‌ طرحی که برای حذف یارانه‌ها مطرح شده است، عملیاتی نیست و دولت حاضر نیست یارانه‌ها را بی جهت حذف کند، چرا که وارسی حساب مردم را در دستور کار ندارد و حاضر به انجام این کار نیست.

وقتی که تصمیمات دولت تک بعدیست؛

صادرات غیر نفتی در کش و قوس شعارها

متاسفانه منابع صادراتی در ایران، تجهیز نیست به طوری که حتی در پسابرجام نیز برای صادرات کالا، کشورهای همسایه را هدف قرار داده و به تجارت مرزی اکتفا شده است.

جبران کاهش درآمدهای نفتی با توسعه گردشگری

رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اصفهان گفت: گردشگری نوعی صادرات غیر نفتی است و باید از مزیت های آن برای درآمدزایی و جبران کاهش درآمد نفتی استفاده کرد.

آخرین اخبار