رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان عنوان کرد:

صادرات دام زنده با وجود کمبود گوشت قرمز در بازار/بی ثباتی قیمت هنوز ادامه دارد

رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان با انتقاد بر اینکه بی ثباتی نرخ گوشت هنوز در بازار وجود دارد، گفت: شنیده شده با وجود کمبود گوشت قرمز در بازار، به دلیل افزایش بهای دلار صادرات دام زنده از مبادی رسمی و غیررسمی انجام می شود.

آخرین اخبار