سلامت گوشت‌های داخلی و وارداتی زیر ذره‌بین می‌رود/ صادرات خامه از اصفهان به روسیه

مدیر کل دامپزشکی استان اصفهان توضیحاتی در مورد وضعیت سلامتی گوشت‌های تولید داخل و وارداتی و همچنین وضعیت صادرات در بخش دامپزشکی ارائه داد.

آخرین اخبار