گزارش؛

نفت، طلای سیاه یا بلای سیاه ؟

در عرصه‌های اقتصادی آنچنان که انتظار می‌رود موفق نبوده ایم، موضوعی که برخی ریشه اصلی آن را در برخورداری از منابع نفتی قلمداد می‌کنند.

آخرین اخبار