مسئول آزمایشگاه اداره‌کل دامپزشکی استان اصفهان:

حجم صادرات مرغ منجمد و ماهی در استان اصفهان افزایش یافت

مسئول آزمایشگاه اداره‌کل دامپزشکی استان اصفهان گفت: حجم صادرات مرغ منجمد، بلدرچین، پنجه و پای مرغ و همچنین ماهی در استان اصفهان در ۹ ماه امسال نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

آخرین اخبار