رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان:

استان اصفهان دومین استان برتر در تعداد نخبگان کشور است

رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان گفت: استان اصفهان با تحت پوشش داشتن یک‌هزار و 200 نخبه دومین استان دارای بیشترین نخبه در کشور پس از تهران است.

آخرین اخبار