کمی تأمل /شئ نورانی مشکوک بر فراز پتروشیمی عسلویه

طی چند شب گذشته شئ نورانی بر فراز برخی از شهرها و روستاهای جنوب کشور از جمله استان بوشهر دیده شده است که یکی از آنها بر فراز پتروشیمی بوشهر تا مدتی ثابت بوده است.

آخرین اخبار