بعد از شیگلوزیس؛ ویروسی دیگر در راه است

سبزیجات آلوده، پای “عفونت لیستریایی” را به اصفهان می‌کشاند؟

عفونت لیستریا یا لیستریوزیس نوعی بیماری مشترک میان انسان و حیوان است که معمولا دراثرخوردن غذاهای آلوده و از طریق باکتری “ليستريا منوسيتوژنز” وارد بدن انسان می‌شود.

شیوع شیگلوزیس در اصفهان/سبزیجات عامل بیماری اعلام شد

شیگلوزیس درحالی طی یک هفته چندین هزار نفر از مردم استان را مبتلا کرده که مسئولان دانشگاه علوم پزشکی اصرار دارند سبزیجات آلوده عامل آن است اما برخی بیماران اذعان دارند، با آب آلوده مبتلا شدند.

آخرین اخبار