رئیس کمیسیون آموزش اتاق اصفهان:

تقویت بخش آموزش پتروشیمی کشور سبب افزایش صادرات می‌شود

رئیس کمیسیون آموزش و پژوهش‌های کاربردی اتاق اصفهان گفت:بدنه تولید کشور به شیوه سنتی فعالیت دارد و به همین دلیل به آموزش نیروی انسانی خود توجه نمی‌کند و تقویت بخش آموزش پتروشیمی کشور سبب افزایش صادرات می‌شود.

آخرین اخبار