معضلی جدی در اجتماع؛

کودک کار، زندگی دشوار و آینده‌ای نامعلوم

ساعت 11 شب است تعدادی از کودکان کار در پشت در یک مغازه فست‌فود ایستاده‌اند تا به مشتریان در حال تردد در این مغازه جوراب بفروشند.

آخرین اخبار