شیوع شیگلوزیس در اصفهان/سبزیجات عامل بیماری اعلام شد

شیگلوزیس درحالی طی یک هفته چندین هزار نفر از مردم استان را مبتلا کرده که مسئولان دانشگاه علوم پزشکی اصرار دارند سبزیجات آلوده عامل آن است اما برخی بیماران اذعان دارند، با آب آلوده مبتلا شدند.

آخرین اخبار