معاون بهداشت اداره کل آموزش و پرورش اصفهان:

طرح ضربتی پیشگیری از شیوع شپش در مدارس اصفهان در حال اجرا است

معاون بهداشت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: طرح ضربتی پیشگیری از شیوع شپش در مدارس استان اصفهان از اول مهر ماه آغاز و تا پایان آبان ادامه دارد.

آخرین اخبار