متخصص رادیولوژی و عضو هیأت علمی دانشگاه

استرس و غذاهای چرب عامل اصلی بروز انواع سرطان

متخصص رادیولوژی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: استرس و مصرف غذا‌های چرب عامل ابتلابه سرطان محسوب می‌شوند.

آخرین اخبار